Telefonisch contact

Telefoon

085 - 484 5700


Nieuwsbrief ontvangen?

Betalingachterstanden.nl

B2B Register

Nationaal register voor zakelijke Betalingsachterstanden


Over Betalingsachterstanden.nl

Stichting Betalingsachterstandenregistratie is toezichthouder van het Zakelijke Betalingsachterstandenregister (ZBR). Met het register wordt gestreefd naar verdere toename van het vertrouwen in het zakelijk economisch verkeer door bij te dragen aan de verbetering van de betaalmoraal.

Om dit te bereiken worden in het ZBR betalingsachterstanden die een bepaalde looptijd hebben overschreden geregistreerd. Dit levert ondernemingen cruciale en vooral actuele informatie op omtrent de betalingscapaciteit van (potentiele) zakenpartners.

De gehanteerde procedure streeft ernaar registratie van betalingsachterstanden te voorkomen door partijen een redelijke termijn te geven om tot een wederzijds acceptabele oplossing te komen.

Mocht registratie alsnog plaatsvinden dan kan dit het geregistreerde bedrijf beschermen tegen het verder oplopen van de schuldenlast. Tevens zal het andere partijen kunnen weerhouden om zonder verder onderzoek een zakelijke relatie aan te gaan met een geregistreerde onderneming.

Lees meer over de organisatie >
Let op!

U bezoekt de pagina met een mobiel apparaat. Hierdoor ziet u een verkorte versie.

1 op de 2 bedrijven krijgt te maken met betalingsachterstanden

Wanbetaling

56% doet geen kredietcheck op zijn debiteuren

Kredietcheck

Gemiddeld lopen bedrijven €49.797 aan inkomsten mis door wanbetaling

Schade door wanbetaling

Voorkomen is beter dan genezen

Schade voorkomen