BA Register

Hoe werkt het register?

Hoe werkt het Betalingsachterstandenregister?

Stichting Betalingsachterstandenregistratie beheert het register waarin zakelijke betalingsachterstanden vermeld worden. Hiermee kunt u bedrijven waarmee u zakendoet controleren op eventuele betalingsachterstanden. Daarnaast kunt u hen die niet betalen aanmelden waarna zij in het register kunnen worden opgenomen.

14 dagen tot overeenstemming

Plaatst u een vermelding in het register, dan maakt Stichting Betalingsachterstandenregistratie er direct werk van. Wij brengen uw debiteur schriftelijk op de hoogte en bieden hem de mogelijkheid om binnen 14 dagen met u tot overeenstemming te komen. Hiermee kan alsnog vermelding worden voorkomen. Komen crediteur en debiteur er samen niet uit en is er geen grond om aan te nemen dat de vermelding niet juist is, dan wordt de betalingsachterstand opgenomen in het Betalingsachterstandenregister.

Bedrijfsrisico’s beter inschatten

Bedrijven kunnen een rapport opvragen om inzage te krijgen in het Betalingsachterstandenregister. Zij kunnen zo controleren of er sprake is van betalingsachterstanden bij een bepaald bedrijf en kunnen hiermee hun bedrijfsrisico’s beter inschatten. U kunt het betreffende bedrijf ook monitoren. In dat geval krijgt u een waarschuwing op het moment dat er een betalingsachterstand in het register wordt opgenomen.

Waarom het Betalingsachterstandenregister?

Stichting Betalingsachterstandenregistratie is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk die is opgericht om problemen rondom betalingsachterstanden tegen te gaan en te voorkomen.

Stop het domino-effect

Doordat vorderingen onbetaald blijven kunnen bedrijven in betalingsproblemen komen. Dit heeft op zijn beurt weer ingrijpende gevolgen voor hun crediteuren. Het vroegtijdig signaleren van betalingsproblemen kan dit domino-effect stoppen. Het grote aantal faillissementen en de toenemende gevallen van fraude binnen de zakelijke markt, maken het zelfs noodzakelijk om betalingsachterstanden te registreren.

Transparant en betrouwbaar ondernemersklimaat

Ondernemers vergroten hiermee de kans dat hun openstaande facturen betaald worden. Daarnaast krijgen zij meer inzicht in het betalingsgedrag van andere bedrijven. Ook kan het register voorkomen dat bedrijven slachtoffer worden van fraudeurs en/of stelselmatige wanbetalers. Zo ontstaat er een ondernemersklimaat dat beschreven kan worden als transparant en betrouwbaar. Dit alles leidt ertoe dat er met meer zekerheid zaken kan worden gedaan.

BA-Register