Data Beveiliging

Beveiliging van data

Het Betalingsachterstandenregister functioneert door het gebruik van data. Uw en onze gegevens zorgen ervoor dat het maatschappelijk doel van de Stichting Betalingsachterstandenregistratie kan worden vervuld, namelijk het bestrijden van betalingsachterstanden. Het is dan ook van groot belang dat de wijze van opslag, beheer en beveiliging van deze gegevens voldoet aan de hoogste vereisten.


Stichting Betalingsachterstandenregistratie heeft data security hoog in het vaandel staan. Het borgen van de veiligheid van de data is een van de belangrijkste elementen binnen de dienstverlening. Met behulp van verschillende instrumenten zijn wij dagelijks actief bezig met de veiligheid en continuïteit van het register.Data verwerken en opslaan

Alle data wordt volgens de ISO 27001-norm verwerkt en opgeslagen. ISO 27001 is de internationale norm voor Information Security Management System (ISMS). Deze norm specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management System (ISMS).

Alle data, zoals bedrijfs- en persoonsgegevens worden gecodeerd en afzonderlijk van elkaar opgeslagen. In de praktijk betekent dit dat bij bijvoorbeeld een aanval door hackers, de gegevens niet in één geheel gevangen worden. Hierdoor zal de gestolen data waardeloos zijn.