Bezwaar maken

Stichting Betalingsachterstandenregistratie

Heeft u vragen? Bel ons.

Telefoon

0900 - 0400 567Bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur (€0,15 per minuut, plus de kosten voor het gebruik van uw mobiele of vaste telefoon).

Telefonisch bezwaar is niet mogelijk

 

Bezwaar tegen aanmelding van achterstand


U heeft een brief ontvangen waarin staat aangegeven dat u een betalingsachterstand heeft. De reden hiervan is dat de achterstand door uw crediteur is aangemeld bij Betalingsachterstanden.nl. Wilt u hiertegen bezwaar indien? Lees dan verder.

Neem rechtstreeks contact op met de partij die de openstaande factuur bij ons heeft aangemeld. Wanneer u het niet eens bent met de vermelding, heeft u 14 dagen na dagtekening van het door u ontvangen bericht om er onderling uit te komen. Mocht dit tevergeefs niet lukken en bent u nog steeds van mening dat de vermelding niet op de juiste grond(en) berust of niet correct is? Dan kunt u bezwaar aantekenen bij Betalingsachterstanden.nl. Heeft u binnen de gestelde termijn (14 dagen) geen bezwaar bij ons ingediend? Dan zal de achterstand worden opgenomen in het Betalingsachterstandenregister. Het aantekenen van bezwaar blijft ook dan nog mogelijk.

 

Bezwaar tegen opgenomen achterstand


Uw onderneming is opgenomen in het Betalingsachterstandenregister. U bent echter van mening dat dit niet (langer) gegrond is. Wat nu?

Na plaatsing is het mogelijk dat de gronden en/of omstandigheden veranderen waardoor de vermelding niet meer gegrond is. In een dergelijk geval is het wenselijk dat u contact opneemt met de partij die u heeft vermeld. Deze persoon kan uw vermelding te allen tijde verwijderen. Mogelijk heeft u de vordering voldaan of heeft u inmiddels een andere regeling getroffen, maar is de crediteur niet overgegaan op verwijdering van de vermelding. Ook in deze gevallen kunt u bezwaar aantekenen en wordt ook aangemoedigd.

 

Behandeling van uw bezwaar

Uw bezwaar wordt in behandeling genomen door vooraanstaande juristen met een specialisatie in privaat- en contractenrecht. Wij nemen uw bezwaar uiterst serieus en streven ernaar om uw bezwaar binnen 7 werkdagen te beoordelen. Daarnaast vindt uitstel van registratie plaats en wordt de vermelding aldus niet opgenomen* in het register totdat het bezwaar beoordeeld is.

*Met uitzondering van reeds opgenomen vermeldingen.

Bel ons
 

Liever schriftelijk bezwaar?

Wenst u schriftelijk bezwaar aan te tekenen tegen een vermelding van uw bedrijf in het Betalingsachterstandenregister? U dient dan het bezwaarformulier volledig in te vullen, te ondersteunen met de door ons verzochte documenten en deze vervolgens toe te zenden naar het onderstaand postadres.


Betalingsachterstanden.nl
Postbus 1323,
2130 EK Hoofddorp.
E-mailen:
bezwaar@betalingsachterstanden.nl.

Bezwaarformulier
 

Digitaal bezwaar

Om digitaal bezwaar aan te tekenen is het vereist dat u een account aanmaakt op Betalingsachterstanden.nl. Log in en ga naar het tabblad ‘Support’. Hier vindt u de mogelijkheid om op een eenvoudige wijze digitaal bezwaar aan te tekenen door gebruik van uw eigen account. Dit verdient onze voorkeur en is bovendien sneller dan een schriftelijk bezwaar.

Tijdsindicatie
Aan het indienen van een digitaal bezwaar bent u ongeveer 10 minuten kwijt.

Maak een account aan

Geschillencommissie

U heeft bezwaar ingediend bij Betalingsachterstanden.nl en uw bezwaar is ongegrond verklaard. Dit terwijl u ervan overtuigd bent dat de beoordeling onjuist is. Voor deze gevallen biedt Stichting Betalingsachterstandenregistratie een extra rechtsgang aan teneinde de onafhankelijkheid en rechtvaardigheid te waarborgen.

In dergelijke gevallen bieden wij u de mogelijk om beroep tegen onze beoordeling in te stellen bij de Geschillencommissie. Deze commissie bestaat uit een onafhankelijk en extern panel van deskundigen, die zich over uw zaak zullen buigen. Wij zijn aan de beslissingen van de geschillencommissie gebonden en handelen hier te allen tijde naar. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het ‘Reglement Geschillencommissie Betalingsachterstanden.nl’. Het reglement en uw gehele dossier zenden wij u tevens toe bij een beoordeling op bezwaar.


Reglement Geschillencommissie Betalingsachterstanden.nl

Veelgestelde vragen

Een vermelding blijft niet langer in het Betalingsachterstandenregister staan dan noodzakelijk. Wanneer u uw vordering voldoet zal uw crediteur zo snel mogelijk overgaan tot het verwijderen van de vermelding. Het verwijderen van de vermelding kan tot 30 dagen in beslag nemen.

Indien u wilt aantonen dat de vermelding onjuist is kunt u bezwaar aantekenen middels de speciaal hiervoor bestemde pagina op deze website.

Wij gaan dan over tot het plaatsen van de vermelding in het Betalingsachterstandenregister. Uw crediteur is in staat om te allen tijde zijn vermelding te verwijderen, daarom is het raadzaam om contact met hem op te nemen. Mocht u er niet uit komen met uw crediteur dan kunt u bij ons middels de op de website beschreven procedure bezwaar maken en aantonen dat de vermelding onjuist is. Indien uw bezwaar gegrond wordt verklaard gaan wij over tot het verwijderen van de vermelding.

Wij zijn geen incassobureau en verzorgen dan ook geen betalingen van onze gebruikers. U dient het factuurbedrag over te maken op de wijze die in uw factuur staat omschreven of op de wijze zoals u bent overeengekomen met uw crediteur.

Wanneer een vermelding door de vermelder wordt verwijderd, door ons wordt verwijderd of niet wordt opgenomen dan zal deze geheel verwijderd worden. Er wordt geen historie bijgehouden van deze verwijdering.