incassokosten

Geregistreerd door een incasso-, deurwaarders- of advocatenkantoor?

Heeft u een brief in een rode envelop ontvangen? De reden hiervan is dat u een crediteur heeft die bij ons melding heeft gemaakt van een openstaande en opeisbare vordering. Is de crediteur een incasso- of deurwaarders- of advocatenkantoor? In dit geval heeft uw contractspartij, vanwege de niet-nakoming van uw betaalafspraken, de vordering overgedragen om deze te laten incasseren.

Indien een dergelijke situatie optreedt, is het mogelijk dat uw achterstand hoger uitvalt dan de oorspronkelijke factuur. Dit terwijl Betalingsachterstanden.nl aangeeft geen kosten in rekening brengen voor aangemelde openstaande facturen. Hoe kan het dat de factuur dan toch hoger uitvalt? Brengt Betalingsachterstanden toch wel kosten in rekening? Het antwoord hierop is duidelijk en simpel: “Nee”. Graag leggen wij u in het vervolg uit hoe het factuurbedrag dan toch hoger kan zijn.

Verschillende incassokantoren gebruiken onze diensten. Wanneer uw crediteur zijn vordering uitbesteedt aan een incasso-, deurwaarders- of een advocatenkantoor, nemen zij maatregelen teneinde de vordering te incasseren. Om die reden worden er wettelijke incassokosten in rekening gebracht. Zij dienen de vordering bij ons in, terwijl de factuur reeds verhoogd is met wettelijke incassokosten. Hierdoor is dit het geldende factuurbedrag voordat de aanmelding op Betalingsachterstanden.nl plaatsvindt. Uiteraard brengt Betalingachterstanden.nl daaropvolgend geen extra kosten in rekening, waardoor uw factuur niet onnodig hoger wordt. Bovendien leidt dit veelal eerder tot betaling, doordat het bedrag lager blijft.

Meer informatie over uw registratie
Stappen Stappen rode envelop