Europees Register

Een internationale markt

De Nederlandse economie is allang geen gesloten markt meer. Steeds meer heeft de EU gepoogd zoveel mogelijk handelsbarrières weg te nemen, met als doel de handel tussen de deelnemende staten te doen toenemen. Het is dan ook makkelijker geworden om goederen en diensten te leveren aan buitenlandse klanten.

Europees Betalingsachterstandenregister

Stichting Betalingsachterstandenregistratie heeft als doel om betalingsachterstanden te bestrijden en te voorkomen. Om dit streven te bereiken wordt er veel aandacht besteed aan innovatie en wordt er actief gezocht naar oplossingen en verbeteringen. Een systeem dat Nederland dient is inmiddels volledig werkend en effectief, waardoor de pijlen momenteel zijn gericht op de rest van de gehele Europese Unie. Het register wordt momenteel voorbereid op de implementatie van alle bedrijven uit andere EU-staten. Hierdoor heeft u op korte termijn de beschikking over een uniform systeem waar alle Europese ondernemingen onder vallen. Wij kunnen u daarom mededelen dat u in de toekomst eenvoudigweg op de hoogte kunt zijn van betalingsachterstanden bij al uw Europese afnemers.

Europa Register