Kredietwaardigheidsrapport

Met behulp van dagelijks geüpdatete data die afkomstig is uit duizenden aangesloten bronnen, kunnen wij u directe inzage bieden in debiteurenrisico’s.

Registreer en krijg direct toegang tot het register
 

Welke informatie bevat het kredietwaardigheidsrapport?

Met het opvragen van een bedrijfsinformatierapport verkrijgen bedrijven en organisaties cruciale informatie omtrent het bedrijf dat wordt getoetst. Deze informatie wordt door ons vanuit diverse bronnen verzameld en vervolgens verwerkt in een overzichtelijk rapport.

Het rapport bevat o.a. informatie omtrent:

  • Facturen waarvan de betalingstermijn met 44 dagen is overschreden
  • Het risico op wanbetaling
  • Actuele bedrijfs- & vestigingsgegevens
  • Contactgegevens
  • Betalingsachterstanden van nevenvestigingen en andere handelsnamen
  • Directiegegevens
  • Bedrijfsstructuren en de aandeelhouder(s)
  • Faillissementen & surseances

Weten hoe een bedrijfsinformatierapport eruitziet? Klik op de button hieronder om een voorbeeldrapport te downloaden.

Voorbeeld kredietwaardigheidsrapport
 

Betalingsachterstanden in het rapport

Betalingsachterstanden
De informatie die door ons verstrekt wordt omtrent betalingsachterstanden, volgt rechtstreeks uit de actuele en centrale registratie daarvan. De achterstanden worden aangemeld door diverse bronnen waaronder o.a. ondernemers, incassobureaus en kredietverleners. Hiermee wordt in één oogopslag bekend of een bepaald bedrijf betalingsachterstanden heeft of niet. Ook beschikt het Betalingsachterstandenregister over een directe koppeling met het Centraal Insolventieregister.

Specificatie achterstanden
Betalingsachterstanden.nl gaat verder dan het simpelweg beantwoorden van de vraag of er achterstanden zijn. Er wordt verder namelijk ook aangegeven hoeveel schuldeisers er zijn met betalingsachterstanden, het aantal aan openstaande facturen, de hoogte van de factuurbedragen en tot slot de vervaldata. Om privacy-redenen maken wij nooit de eigenaar van de factuur bekend.

Vertrouwelijkheid
Betalingsachterstanden.nl neemt maatregelen om de vertrouwelijkheid van haar bedrijfsinformatierapporten te waarborgen. Zo worden er controles uitgevoerd bij de aanmelding van facturen en zijn bedrijven verplicht zich te verifiëren. Daarnaast hechten wij veel waarde aan het principe van hoor en wederhoor. Dit om de juistheid van de aanmeldingen te kunnen waarborgen.

Historie
De betalingsachterstanden die staan weergegeven op ons kredietwaardigheidsrapport zijn actieve betalingsachterstanden. Dit houdt in dat zij nog niet zijn voldaan en de factuur aldus nog openstaat. Nadat betaling heeft plaatsgevonden wordt de achterstand verwijderd uit de database, waarmee er geen historie wordt bijgehouden. Bij het herhaaldelijk optreden van betalingsachterstanden zal dit echter wel gevolgen hebben voor de indicatie op wanbetaling van het desbetreffend bedrijf.

 

Kans op wanbetaling in het rapport

Externe betalingsachterstanden

Het Betalingsachterstandenregister verzamelt dagelijks informatie uit externe bronnen, waarmee een indicatie kan worden gegeven omtrent de kans op wanbetaling. Het gaat hierbij om gevallen waarin de achterstand bestaat, maar niet in het register is aangemeld.

Betaalgedrag
Naast de openstaande facturen worden er, vanuit externe bronnen, gegevens verzameld rondom het betaalgedrag van bedrijven. Indien er geen informatie beschikbaar is inzake eventuele betalingsachterstanden, dan zal er worden teruggevallen op data omtrent het betaalgedrag. Deze zal dan de basis vormen van de kans op wanbetaling.

Markt en branche cijfers
Daarnaast maken wij gebruik van cijfers en statistieken die door onze experts aan nadere analyses worden onderworpen. Zo wordt er o.a. onderscheid gemaakt op basis van de leeftijd van een onderneming, de sector waarin de onderneming zich bevindt en de rechtsvorm van de onderneming. Verder worden ook eventuele moeder- of dochtermaatschappijen onder de loep genomen.

Bestuurders en faillissementen
Met behulp van geautomatiseerde controles ten aanzien van de bestuurders, is het register in staat om te achterhalen of de bestuurder mogelijk schulden heeft in een van zijn andere ondernemingen. Zo wordt de bestuurder ertoe bewogen om zijn andere schuld te voldoen, voordat hij nieuwe schulden kan aangaan. Ook is dit het enige effectieve middel tegen wanbetalers en faillissementsfraude.

 

Actuele bedrijfsinformatie in het rapport

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsinformatie nodig? In plaats van een KvK-uittreksel kunt u ook een Kredietwaardigheidsrapport opvragen. Hiermee verkrijgt u de meest actuele gegevens uit het Handelsregister, aangevuld met informatie omtrent betalingsachterstanden en de kans op wanbetaling.

Aandeelhouders
Meer weten over holdingstructuren? Weten welke moeder-, dochter- of zustermaatschappijen betrokken zijn bij de getoetste onderneming? Door middel van het opvragen van ons rapport verkrijgt men inzage in de organisatiestructuren.

Surseance & faillissement
Door de koppeling van onze database met het Centraal Insolventieregister, zijn de bij Betalingsachterstanden.nl aangesloten organisaties op tijd op de hoogte in het geval van eventuele faillissementen of surseances van betaling. Hiermee kan worden voorkomen dat er goederen of diensten worden geleverd aan een partij die niet meer in staat is om te betalen.