Missie, Visie & Kernwaarden

Wat wil de stichting bereiken? Hoe wil de stichting dat bereiken?

Wat is het doel?

Ondernemers zijn zich vaak niet bewust van de ingrijpende gevolgen die aan het te laat- of niet-betalen van facturen verbonden zijn. Er worden goederen of diensten geleverd, waardoor er tijd en geld wordt geïnvesteerd terwijl anderzijds de vergoeding hiervoor uitblijft. Dit kan leiden tot liquiditeitsproblemen en in sommige gevallen zelfs tot het faillissement van een onderneming.

In de ideale wereld houdt iedere ondernemer zich aan de overeenkomst en haar betaalafspraken. Op dit moment is het nog te vanzelfsprekend dat facturen te laat of zelfs in zijn geheel niet betaald worden. Dit is een zeer kwalijke zaak en levert bovendien aanzienlijke schade op aan de Nederlandse economie.

Stichting Betalingsachterstandenregistratie heeft als doel om de betalingsachterstanden in Nederland terug te dringen en de betaalmoraal te herstellen. Bij aanmelding van openstaande facturen wijzen wij partijen nadrukkelijk op hun verplichtingen. Ook helpen wij door ondernemers te adviseren over (nieuwe) zakenrelaties. Dit zijn enkele middelen die door Stichting Betalingsachterstandenregistratie gebruikt worden om het doel te bereiken.

Handhaven van gemaakte afspraken

Afspraken worden gemaakt waaraan vertrouwen kan worden ontleend. Ondernemers leveren op krediet en gaan verder zakendoen terwijl zij erop rekenen dat hun facturen betaald worden. Niet of te laat betalen kan ervoor zorgen dat de normale bedrijfsactiviteiten in gevaar komen. Betalingsachterstanden.nl ondersteunt haar gebruikers in de handhaving van betalingsafspraken.

Laagdrempelig incasseren

Betalingsachterstanden.nl biedt ondernemers een effectief en kostenbesparend middel om hun facturen te incasseren. Vanwege de complexe en kostbare incassoprocedure zien veel ondernemers hiervan af, waardoor zij inkomsten mislopen. Door een achterstand te registreren op Betalingsachterstanden.nl is de ondernemer maximaal €12,50 kwijt. Hiermee is er een kans van 92% dat zijn factuur alsnog voldaan wordt.

Kernwaarden

Onafhankelijk: Betalingsachterstanden.nl opereert geheel onafhankelijk. Deze onafhankelijkheid wordt gewaarborgd door het tienledig bestuur, de raad van advies en tevens de rechtsvorm van de stichting. Vanwege het feit dat wij geen partij kiezen, maar beide partijen als gelijken behandelen, kunnen wij oplossingsgericht te werk gaan.

Samenwerken: Samenwerken is essentieel om het doel van de stichting te bereiken. Door ondernemers, bedrijven en andere organisaties te verenigen op Betalingsachterstanden.nl, kan ervoor gezorgd worden dat zakelijke betalingsachterstanden tot het verleden behoren.

Resultaatgericht: Als onderdeel van een stichting zijn wij in staat om verder te kijken dan het winstbelang. Het maatschappelijk belang voert dan ook te allen tijde de boventoon. Alle oplossingen zijn gericht op het behalen van resultaat voor aangesloten organisaties, debiteurs en de maatschappij.

Lees meer over Betalingsachterstanden.nl.