Monitoring betalingsachterstanden

Altijd een stap voor zijn?

Ook betalende klanten kunnen uiteindelijk in de problemen raken. Tijdig op de hoogte zijn van betalingsachterstanden? Dat is mogelijk door het laten monitoren van bedrijven. Op deze manier worden aangesloten organisaties op de hoogte gebracht van nieuwe betalingsachterstanden die betrekking hebben op de bedrijven in kwestie.

Direct nadat het gemonitorde bedrijf in het register worden opgenomen, ontvangt u hiervan terstond een mededeling per e-mail. Ook bij het inloggen op de gebruikersomgeving zal er een melding op het dashboard worden weergeven. Hiermee is uw organisatie altijd up-to-date in het geval van eventuele wijzigingen.

Anticipeer direct op ontwikkelingen bij uw debiteuren!

Naar de tarieven

Met monitoring krijgt u meldingen bij:

  • Betalingsachterstanden
  • Betalingsachterstanden bij nevenvestigingen
  • Betalingsachterstanden bij gerelateerde handelsnamen
  • Faillissementen (optie)
  • surseance (optie)
Hoe laat ik een bedrijf monitoren?

Om een bedrijf toe te kunnen voegen aan de monitoring dient een rapport van het bedrijf in kwestie te worden opgevraagd. Op deze manier krijgt u een actueel overzicht van het bedrijf. Betalingsachterstanden die na deze datum ontstaan zullen direct onder uw aandacht gebracht kunnen worden. Wanneer een rapport wordt opgevraagd wordt de mogelijkheid geboden om het betreffende bedrijf in de monitoring te plaatsen.

Maak een account aan