Betalingsachterstanden nieuws

Informatie voor de pers

Bent u journalist en op zoek naar informatie over Betalingsachterstanden.nl?

Telefoon

085 - 484 5710

pr@betalingsachterstanden.nl

Naar organisatiegegevens

Nieuws en persberichten 2018

Vindt hier al het nieuws en ontwikkelingen omtrent betalingsachterstanden.nl

griffierechten

Nieuws

Debiteurenrisico vergroot door verhoging griffierechten

Wijziging Wgbz legt de nadruk nog meer op het reduceren van het debiteurenrisico

Hoofddorp, 1 februari 2018

De invoering van een kostendekkend griffiestelsel heeft in 2011 geleid tot de wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken (Wgbz). Deze wetswijziging had onder meer tot doel de vermindering van de werklast voor de griffie en de transitie in de bekostiging van de rechtspraak. Voortaan worden deze kosten in mindere mate uit algemene middelen voldaan en merendeels toegerekend aan degene die daadwerkelijk gebruik maken van het recht. Uit een recente evaluatie van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is gebleken dat de gemiddelde griffierechttarieven met 43% zijn gestegen. Deze stijging heeft geleid tot een daling van de instroom van handelszaken bij de rechter met circa 20%. De connexiteit tussen de verhoging van het griffierecht en de daling van het aantal handelszaken blijkt tevens uit de studie van de Raad voor de rechtspraak.

Lees hier verder
credit-expo-2017

Persbericht

Betalingsachterstanden.nl gaat samenwerken met Gemeenten: schuldhulpverlening voor ondernemers!

Vroegtijdig inzicht zorgt dat financiële problemen sneller opgelost kunnen worden

Hoofddorp, 1 november 2017

Betalingsachterstanden.nl, onderdeel van een onafhankelijke stichting die problemen rond betalingsachterstanden tegengaat en voorkomt, gaat samenwerken met verschillende gemeenten. Doelstelling is ondernemers zo snel mogelijk te helpen als zij in financiële problemen raken en hun facturen niet meer kunnen betalen. Hiermee kunnen gemeenten op basis van registraties bij Betalingsachterstanden.nl beter inzicht krijgen in bedrijven die niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Ondernemers kunnen dan tijdig worden ingelicht en gewezen op de aanwezige mogelijkheden van schuldhulp. Snellere schuldhulpverlening levert uiteindelijk een gezondere economische keten op.

Lees hier verder
credit-expo-2017

Nieuws

Bezoek ons tijdens de Credit Expo 2017!

Stichting Betalingsachterstandenregistratie opnieuw aanwezig bij Credit Expo

Hoofddorp, 11 oktober 2017

Stichting Betalingsachterstandenregistratie is ook dit jaar weer te vinden op de Credit Expo in Nieuwegein. U bent van harte welkom om ons te bezoeken en meer te leren over het Zakelijke Betalingsachterstandenregister (ZBR). De Credit Expo 2017 wordt gehouden op donderdag 2 november in het NBC Congres-centrum in Nieuwegein, waar u ons kunt vinden in beursstand 32.

Lees hier verder
credit-expo-2017

Interview

Interview Stichting Betalingsachterstandenregistratie: ‘Innovatie en maatschappelijke verantwoordelijkheid combineren met positieve betalingsresultaten’

Interview met Credit Expo

Hoofddorp, 21 september 2017

Het zal je maar overkomen. Een (onder)aannemer werkt op een grote klus in de bouw en krijgt op dag via een curator te horen dat zijn opdrachtgever, een grote BV, failliet is. Dat kan gebeuren, zou je zeggen. Het verhaal krijgt een onaangename wending op het moment dat de failliete BV opgekocht wordt en de volgende dag een doorstart maakt.

Lees hier verder
VCMB

Nieuws

Een interview met Betalingsachterstanden.nl-bestuurder George Kerstholt

Expert aan het woord: George Kerstholt van Betalingsachterstanden.nl

Hoofddorp, 31 augustus 2017

Deze serie artikelen is bedoeld om ondernemers te informeren over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van het factureren en betalingen,en welke mogelijkheden deze bieden voor snellere goedkeuring en betaling van facturen door hun afnemers.

Lees hier verder
BA-Regitser

Persbericht

MKB-bedrijven worden bestolen en doen daar niets aan.

Ruim 55% van MKB-ondernemers heeft last van wanbetaling.

Hoofddorp, 22 maart 2017

Ruim de helft van alle MKB-ondernemingen geeft aan last te hebben van wanbetaling. Hiervan wordt 82% uiteindelijk (deels) niet betaald, waardoor er in die gevallen daadwerkelijk sprake is van omzetderving. 60% lijdt hierdoor aan schades die oplopen tot € 10.000 en bij 22% bedraagt de jaarlijkse schade zelfs meer dan € 10.000. Dit zijn enkele conclusies die volgen uit het onderzoek uitgevoerd door Multiscope in opdracht van Betalingsachterstanden.nl, een initiatief van de Stichting Betalingsachterstandenregistratie. De Stichting is bezig met behulp van de centrale registratie van zakelijke achterstanden het aantal betalingsachterstanden en wanbetalers terug te dringen. Dit moet leiden tot meer vertrouwen tussen zakelijke partijen. Uit de eerste prognoses blijkt dat door “naming and shaming” van wanbetalers, 89,6% van de in 2016 aangemelde vorderingen bij het register alsnog is betaald.

Lees hier verder
VCMB

Nieuws

Betalingsachterstanden.nl en VCMB

Betalingsachterstanden.nl en VCMB bundelen hun krachten.

Hoofddorp, 28 februari 2017

Betalingsachterstanden.nl maak deel uit het Verbond van Credit Management Bedrijven (VCMB). Stichting Betalingsachterstandenregistratie neemt deel in het Verbond om allereerst de bekendheid van Credit management bij het bedrijfsleven te vergroten en daarnaast ook bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit ervan. Door samen te werken kan een totaaloplossing worden geboden, waarbij leden elkaar aanvullen.

Lees hier verder
Rechtspraak

Nieuws

Nieuw middel tegen malafide bedrijven

Nationale database zakelijke betalingsachterstanden

Hoofddorp, 17 januari 2017

Door het bijhouden van een database met zakelijke betalingsachterstanden kan beter worden bepaald wie zijn betaalafspraken nakomt en wie niet. Zijn er bijvoorbeeld malafide bedrijven die stelselmatig hun rekeningen niet betalen? Dan worden zij met behulp van de database eerder dan ooit onderschept. Hiermee wordt voorkomen dat zij enorme schades kunnen toebrengen.

Lees hier verder
Credit Expo 2017

Nieuws

Credit Expo 2016

Betalingsachterstanden.nl op de Credit Expo 2016.

Hoofddorp, 6 januari 2017

Het afgelopen jaar heeft Betalingsachterstanden.nl deelgenomen aan de Credit Expo. Credit Expo is in de loop der jaren uitgegroeid tot Nederlands grootste evenement op het gebied van credit management en daaraan gerelateerde producten en diensten. Ongeveer 1.500 credit professionals bezochten de beurs en hebben hierbij kennis kunnen maken met Betalingsachterstanden.nl.


De meest toonaangevende bedrijven van Nederland presenteren innovatieve producten en diensten op het gebied van debiteurenbeheer, software, kredietinformatie, elektronisch factureren, kredietverzekering, factoring en outsourcing. Men ziet hier in korte tijd wat er in de markt speelt en kan een goede vergelijking maken tussen de verschillende aanbieders.

Lees hier verder

Let op!

Bent u journalist of anderszins vertegenwoordiger van de media en heeft u vragen? Hiermee kunt u terecht bij onze woordvoerder. Wij beantwoorden graag vragen die zien op onze bedrijfsactiviteiten. Vragen die zien op een procedure tussen twee specifieke partijen kunnen helaas niet beantwoord worden. Wij waarborgen te allen tijde de privacy van beide partijen bij aanmelding van Betalingsachterstanden. Er wordt niet meer informatie verstrekt dan benodigd is om de doelen van de stichting te bewerkstellingen.