Het register voor zakelijke betalingsachterstanden
Het register voor zakelijke betalingsachterstanden
085 - 484 5700

Nieuws

Storing, kan niet alle gegevens ophalen.

Een outline van het wetsvoorstel Wet vereenvoudiging Beslagvrije voet

95 keer bekeken

Wet vereenvoudiging Beslagvrije voet: beslaglegging moet efficiënter en effectiever

Hoofddorp 05-07-2019 
Op 3 juli 2019 is in de vaste kamer commissie voor Justitie en Veiligheid het wetsvoorstel ‘Wet vereenvoudiging Beslagvrije voet’ aan de orde geweest. De wet heeft drie uitgangspunten: in de eerste plaats moet het bestaansminimum van schuldenaren beter worden gewaarborgd. Vervolgens moet de beslaglegging en executie effectiever en efficiënter worden georganiseerd. Tenslotte moet de wet waarborgen dat beslaglegging niet uitsluitend als pressiemiddel wordt ingezet. U kunt op onze website kennis nemen van de outline van het wetsvoorstel.

Bescherming bestaansminimum

Het voorstel wil de bescherming van het bestaansminimum verbeteren door tegen te gaan dat bedragen die door de werkgever of uitkeringsorganisatie worden overgemaakt naar het bankrekeningnummer van de beslagene daar volledig getroffen worden door een bankbeslag. In het voorstel worden...
Lees verder


Debiteurenrisico vergroot door verhoging griffierechten

3013 keer bekeken

Wijziging Wgbz legt de nadruk nog meer op het reduceren van het debiteurenrisico

Hoofddorp, 1 februari 2018

De invoering van een kostendekkend griffiestelsel heeft in 2011 geleid tot de wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken (Wgbz). Deze wetswijziging had onder meer tot doel de vermindering van de werklast voor de griffie en de transitie in de bekostiging van de rechtspraak. Voortaan worden deze kosten in mindere mate uit algemene middelen voldaan en merendeels toegerekend aan degene die daadwerkelijk gebruik maken van het recht. Uit een...
Lees verder


Betalingsachterstanden.nl gaat samenwerken met Gemeenten schuldhulpverlening voor ondernemers

1707 keer bekeken

Hoofddorp, 11 oktober 2017

Vroegtijdig inzicht zorgt dat financiële problemen sneller opgelost kunnen worden 

Betalingsachterstanden.nl, onderdeel van een onafhankelijke stichting die problemen rond betalingsachterstanden tegengaat en voorkomt, gaat samenwerken met verschillende gemeenten. Doelstelling is ondernemers zo snel mogelijk te helpen als zij in financiële problemen raken en hun facturen niet meer kunnen betalen. Hiermee kunnen gemeenten op basis van registraties bij Betalingsachterstanden.nl beter inzicht krijgen in bedrijven die niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Ondernemers kunnen dan tijdig worden ingelicht en gewezen op de aanwezige mogelijkheden van schuldhulp. Snellere schuldhulpverlening levert uiteindelijk een gezondere...
Lees verder


Interview Stichting Betalingsachterstandenregistratie Innovatie en maatschappelijke verantwoordelijkheid combineren met positieve betalingsresultaten

11814 keer bekeken

Onlangs sprak Marcel Wiedenbrugge met voorzitter, mr. drs. Pieter de Haes en Aria Aslani (operations officer) over Stichting Betalingsachterstandenregistratie. Het interview vindt u hieronder.

Hoofddorp, 21 september 2017

In dit interview spreek ik met mr. drs. Pieter de Haes, voorzitter en Aria Aslani, COO bij Stichting Betalingsachterstandenregistratie.


Stichting Betalingsachterstandenregistratie streeft ernaar het incassoproces effectiever en minder kostbaar te maken. Op landelijk niveau wil het verder de betaalmoraal en het vertrouwen in het zakelijk economisch verkeer in Nederland verbeteren door fraude en het stelselmatig niet-betalen van facturen aan de kaak te stellen.


Wat is de aanleiding...
Lees verder

Betaalme.nu

3908 keer bekeken

Expert aan het woord: George Kerstholt van Betalingsachterstanden.nl
Hoofddorp, 31 augustus 2017

Deze serie artikelen is bedoeld om ondernemers te informeren over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van het factureren en betalingen, en welke mogelijkheden deze bieden voor snellere goedkeuring en betaling van facturen door hun afnemers.


Een van de maatregelen die u als ondernemer kunt nemen om te voorkomen dat uw facturen te laat of zelfs helemaal niet betaald worden, is vooraf informatie inwinnen over met wie u een zakenrelatie wilt aangaan. Er zijn diverse mogelijkheden om te verifiëren of afnemers kredietwaardig zijn, en hoe snel zij hun rekening betalen. Een voorbeeld is Betalingsachterstanden.nl dat...
Lees verder


MKB bedrijven worden bestolen en doen daar niets aan

9210 keer bekeken

Ruim 55% van MKB-ondernemers heeft last van wanbetaling.

Hoofddorp, 22 maart 2017

Ruim de helft van alle MKB-ondernemingen geeft aan last te hebben van wanbetaling. Hiervan wordt 82% uiteindelijk (deels) niet betaald, waardoor er in die gevallen daadwerkelijk sprake is van omzetderving. 60% lijdt hierdoor aan schades die oplopen tot € 10.000 en bij 22% bedraagt de jaarlijkse schade zelfs meer dan € 10.000. Dit zijn enkele conclusies die volgen uit het onderzoek uitgevoerd door Multiscope in opdracht van Betalingsachterstanden.nl, een initiatief van de Stichting Betalingsachterstandenregistratie....
Lees verder


Betalingsachterstanden.nl en VCMB

1050 keer bekeken

Betalingsachterstanden.nl en VCMB bundelen hun krachten

Hoofddorp, 28 februari 2017

Betalingsachterstanden.nl maak deel uit het Verbond van Credit Management Bedrijven (VCMB). Stichting Betalingsachterstandenregistratie neemt deel in het Verbond om allereerst de bekendheid van Credit management bij het bedrijfsleven te vergroten en daarnaast ook bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit ervan. Door samen te werken kan een totaaloplossing worden geboden, waarbij leden elkaar aanvullen.

...
Lees verder


Nieuw middel tegen malafide bedrijven

3700 keer bekeken

Nationale database zakelijke betalingsachterstanden

Hoofddorp, 17 januari 2017

Door het bijhouden van een database met zakelijke betalingsachterstanden kan beter worden bepaald wie zijn betaalafspraken nakomt en wie niet. Zijn er bijvoorbeeld malafide bedrijven die stelselmatig hun rekeningen niet betalen? Dan worden zij met behulp van de database eerder dan ooit onderschept. Hiermee wordt voorkomen dat zij enorme schades kunnen toebrengen. 


Het komt immers nog steeds regelmatig voor dat vorderingen over worden gedragen...
Lees verder


Credit Expo 2016

1307 keer bekeken

Betalingsachterstanden.nl op de Credit Expo 2016

Hoofddorp, 28 februari 2017

Het afgelopen jaar heeft Betalingsachterstanden.nl deelgenomen aan de  Credit Expo. Credit Expo is in de loop der jaren uitgegroeid tot Nederlands grootste evenement op het gebied van credit management en daaraan gerelateerde producten en diensten. Ongeveer 1.500 credit professionals bezochten de beurs en hebben hierbij kennis kunnen maken met Betalingsachterstanden.nl.

De meest toonaangevende bedrijven van Nederland presenteren innovatieve producten en diensten op het gebied van debiteurenbeheer, software, kredietinformatie, elektronisch factureren, kredietverzekering, factoring en ...
Lees verder