Over Betalingsachterstanden.nl


Organisatie

Betalingsachterstanden.nl is onderdeel van Stichting Betalingsachterstandenregistratie, een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. De stichting is opgericht om problemen omtrent zakelijke betalingsachterstanden tegen te gaan en te voorkomen.

Betalingsachterstanden.nl verwerkt en verstrekt bedrijfsinformatie van in het Handelsregister ingeschreven ondernemingen en organisaties. Partijen die een KvK-registratie hebben en zich bij Betalingsachterstanden.nl aanmelden, kunnen melding maken van betalingsachterstanden van hun debiteuren. Het doel hiervan is het versterken van het economisch systeem in het algemeen, het voorkomen van misbruik en fraude binnen de zakelijke markt en het stimuleren van het vertrouwen onder ondernemers.

Alvorens een vermelding van een betalingsachterstand daadwerkelijk wordt opgenomen in het Zakelijke Betalingsachterstanden-register (ZBR), wordt de betreffende debiteur ruim de gelegenheid geboden om dit te voorkomen. De rechten van de betrokkenen worden uiterst serieus genomen en er wordt ruimschoots voldaan aan de op Betalingsachterstanden.nl rustende verplichtingen. Het doel is immers in beginsel altijd het voorkomen van registratie.

Bij de uitvoering van haar werkzaamheden verwerkt Betalingsachterstanden.nl onvermijdelijk ook persoonsgegevens. Dit wordt geheel gedaan in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Betalingsachterstanden.nl is geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder registratienummer 1614370. De organisatie en haar processen zijn in lijn gebracht met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Structureel vindt een audit door een onafhankelijke partij plaats met betrekking tot de processen. De meest recente audit kunt u downloaden door hier te klikken.


Bekijk hier onze Missie, visie & kernwaarden.
Organogram

Het bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit 7 bestuurders die hun brede ervaring, deskundigheid en vaardigheden inzetten om de doelen van de stichting te verwezenlijken.


Dhr. drs. mr. Pieter de Haes Voorzitter Per 1 april 2018
Dhr. mr. Jonathan Maurits Secretaris Recht & Compliance
Mw. Yvette de Jonge Penningmeester Financiën & Transacties
Dhr. Martijn Bruinenberg Bestuurder ICT
Dhr. Jan Job de Waaij Bestuurder Operations
Dhr. Sunny Chander Bestuurder Front end
Dhr. Georgius Kerstholt Bestuurder Operations