U wordt mogelijk opgenomen in het register

Bent u het er niet mee eens? Of komt u er niet uit met uw crediteur?

Meer informatie over bezwaar maken

Heeft u van ons een rode envelop ontvangen?

De reden hiervan is dat u een crediteur heeft die bij ons melding heeft gemaakt van een openstaande en opeisbare vordering. U heeft 14 dagen na dagtekening om opname van uw betalingsachterstand in het register te voorkomen.

Wij adviseren u om contact op te nemen met uw crediteur bij vragen of klachten over de vermelding. Uw crediteur kan te allen tijde de vermelding uit het Betalingsachterstandenregister verwijderen. Verwijdert de crediteur de vermelding binnen 14 dagen, dan zal deze niet opgenomen worden in het Betalingsachterstandenregister.

Rode envelop

Stichting Betalingsachterstandenregistratie

Heeft u vragen over uw registratie? Bel ons.

Stichting Betalingsachterstandenregistratie Telefoon

0900 - 0400 567Bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur (€0,15 per minuut, plus de kosten voor het gebruik van uw mobiele of vaste telefoon).

Stappen plan Betalen Opname in het register

Heeft u van ons een rode envelop ontvangen?

Dagelijks sluiten leveranciers en klanten vele overeenkomsten met elkaar. De meeste hiervan worden netjes betaald. In enkele gevallen houdt men zich echter niet aan de betaalafspraken, waardoor er schade toegebracht wordt aan bedrijven en daarmee de gehele economie. Overeenkomsten worden immer gesloten met als doel zekerheid te verschaffen tot nakoming ervan. Goederen en diensten worden geleverd terwijl verwacht wordt dat betaling (achteraf) plaatsvindt.

Om ervoor te zorgen dat deze betaalafspraken nagekomen worden, wordt het Betalingsachterstandenregister gebruikt. Hiermee wordt aan ondernemers en bedrijven de kans geboden om hun openstaande facturen alsnog te voldoen, zonder dat deze worden verhoogd met wettelijke incasso- of deurwaarderskosten. Bovendien vindt registratie pas plaatst indien betaling algeheel uitblijft. Wanneer u een brief in een rode envelop heeft ontvangen is er in principe dus niets aan de hand, mits u binnen 14 dagen tot betaling overgaat.

Is uw factuur wel verhoogd met wettelijke incasso- of deurwaarderskosten? Klik dan hier om te lezen waarom.

rode envelop
 

Voorkom registratie!

Registratie voorkomen kan door uw vordering te voldoen. U dient het factuurbedrag over te maken op de wijze die in uw factuur staat omschreven of op de wijze zoals u bent overeengekomen met uw crediteur die u vermeld heeft.

Kunt u het factuurbedrag niet in een keer betalen?

Neem dan contact op met de crediteur die u vermeld heeft. In sommige gevallen kan er bijvoorbeeld alsnog een betalingsregeling worden getroffen.

Contactgegevens
 

Opname in het register

Indien u de factuur alsnog binnen 14 dagen betaalt, zal de registratie worden verwijderd en zal deze informatie verder niet automatisch doorgestuurd worden naar de aangesloten organisaties.

Heeft u nog steeds niet betaald?

Dan willen wij u erop wijzen dat dit mogelijk gevolgen kan hebben voor uw kredietwaardigheid. Denkt u hierbij o.a. aan beperkingen op het gebied van afname van goederen/diensten op krediet.

Veelgestelde vragen
 

Oneens met de registratie?

Klopt het niet wat er in de brief staat volgens u of betwist u de vordering? Neem dan eerst contact op met de partij die u vermeld heeft met het verzoek de vermelding in te trekken.

Komt u er niet uit met de partij die u vermeld heeft?

Teken dan bezwaar aan bij Stichting Betalingsachterstandenregistratie. Wanneer uw bezwaar gegrond is, zal de vermelding worden verwijderd uit het systeem.

Meer over bezwaar maken

Veelgestelde vragen

Een vermelding blijft niet langer in het Betalingsachterstandenregister staan dan noodzakelijk. Wanneer u uw vordering voldoet, zal uw crediteur zo snel mogelijk overgaan tot het verwijderen van de vermelding. Het verwijderen van de vermelding kan tot 30 dagen in beslag nemen.

Indien u wilt aantonen dat de vermelding onjuist is, kunt u bezwaar aantekenen middels de speciaal hiervoor bestemde bezwaarpagina op deze website.

Wij gaan dan over tot het plaatsen van de vermelding in het Betalingsachterstandenregister. U zou contact op kunnen nemen met uw crediteur, want deze kan te allen tijde zijn vermelding verwijderen. Mocht u er niet uitkomen met uw crediteur, dan kunt u bij ons bezwaar maken en krijgt u de mogelijk om aan te tonen dat de vermelding onjuist is. Als dit zo blijkt te zijn, verwijderen wij de vermelding.

Wij zijn geen incassobureau en verzorgen dan ook geen betalingen aan onze gebruikers. U dient het factuurbedrag over te maken op de wijze die in uw factuur staat omschreven of op de wijze zoals u bent overeengekomen met degene die u vermeld heeft.

Wanneer een vermelding door uw crediteur wordt verwijderd, door ons wordt verwijderd of niet wordt opgenomen, dan zal deze geheel verwijderd worden en geen onderdeel meer uitmaken van het register.