BTW Teruggaaf

Omzetbelasting teruggave vanwege oninbare vorderingen

Over facturen die u aan uw klanten stuurt, dient u de btw gelijk aan te geven en te betalen. Indien uw klant de factuur uiteindelijk niet betaalt of maar gedeeltelijk, dan heeft u btw betaald die u nog niet heeft ontvangen. Deze btw kunt u terugvragen.


Wanneer terugvragen?

Zodra u zeker weet dat uw klant de factuur helemaal niet of slechts gedeeltelijk zal betalen, kunt u de btw terugvragen. Voorheen diende u hiervoor een apart verzoek in te dienen voor teruggaaf bij uw eigen belastingkantoor, waarbij u tevens gegevens diende mee te sturen waarin duidelijk werd dat de afnemer uw factuur niet heeft betaald en ook niet zal betalen.


Let op! Wijziging art. 29 Wet op de Omzetbelasting!

Vanaf 1 januari 2017 is bovenstaande echter niet meer van toepassing. Door een wetswijziging is de aanmerking van een oninbare vordering en de manier waarop btw wordt teruggevraagd veranderd. Wanneer u zeker weet dat een vordering (gedeeltelijk) oninbaar is, mag u de op aangifte betaalde btw terugvragen. U kunt er hierbij vanuit gaan dat 1 jaar ná de uiterste betaaldatum van de factuur, de vordering in ieder geval als oninbaar wordt aangemerkt.


Wanneer terugbetalen?

Bent u afnemer en heeft u op uw aangifte voorbelasting afgetrokken terwijl het duidelijk is dat u de factuur (deels) niet meer gaat betalen? U dient de afgetrokken voorbelasting dan terug te betalen aan de Belastingdienst. Sinds 1 januari 2017 geldt voor de afnemer dat hij in dit geval de btw uiterlijk 1 jaar ná de uiterste betaaldatum van de factuur, moet terugbetalen.


Factoring

Heeft u een factorovereenkomst gesloten? Hiermee wordt gedoeld op de situatie waarin een andere ondernemer, de ‘factormaatschappij’, uw vorderingen op uw afnemers heeft overgenomen. Wanneer de facturen niet betaald worden, mag de factoringmaatschappij namens u de btw terugvragen. U dient hen dan hiervoor te machtigen. Dit kan door hem een afzonderlijke machtiging te geven of door het teruggaafverzoek te ondertekenen.

Let op! Indien u achteraf een korting hebt gegeven of goederen hebt terugontvangen, bestaat er voor u de mogelijkheid om een creditnota uit te reiken en de btw daarover te verrekenen bij uw aangifte.